Over ons

Round Tabel 86.

Welkom bij Round Tabel 86. De Ronde Tafel voor Amstelland, opgericht op 5 januari 1963.

Doelstellingen

  • De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:
  • Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

De Nederlandsche Tafelronde, een actieve en inspirerende organisatie Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben.

Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks. Kijk voor méér informatie op de side van de Nederlandse Tafelronde: http://www.roundtable.nl/