Feest

Roundtable 86 en Ladies Circle Amstelland zullen gezamenlijk een feest gaan organiseren waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor het goede doel. Het feest staat gepland op 26 juni 2010. Noteer deze datum alvast in de agenda! De voorbereidingen zijn reed begonnen. Meer details volgen nog.

Image: